Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Sweden ju-jutsu ryus graderingssystem är uppbyggt på Kihon waza.

Inom Sweden ju-jutsu ryu väljer man att gradera med de tre olika inriktningarna
självskydd, fighting eller Duo. Även om man alltid graderar med en samma inriktning så måste man kunna visa upp hela systemets inriktningar till 1Dan.

I fighting baserad gradering kan teknikerna visas som singel tekniker eller som sammansatta tekniker.
Examinator skall ha högre grad än den man graderar. På klubbarna kan man gradera till och med 1kyu.