Välkommen på en kombinerat träningsläger med föreläsning av Pavel Antonsson 7Dan.
Föreläsningen är till för alla.
-Du som har barn som tränar.
-Du som har en respektive som tränar.
-Du som Tränar!
Schemat för dagen.
Föreläsning på förmiddagen.
Kl.09.30. Pavel föreläser i Budoetik & Budohistoria.
Kl.10.30. Fika
Kl.11.00 Pavel föreläser i Budoetik & Budohistoria.
Kl.12.00. Lunch
Kl.13.30-14.30. Träning barn.
Kl.15.00-16.30 Träning Ungdom (åk6-) & vuxna
Kostnad: endast 50kr/familj
Fika: 20kr
Anmälan: I NJS dojo eller till Niclas på 0707/881114
Ett läger i samarbete med SB&K region Öst.