Härmed kallar Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden sina medlemmar till årsstämma 2019.

Datum: Lördag 2/2 2019
Tid: 14.00
Plats: Jönköping Kontorshotell AB, Solåsvägen 7A, Jönköping

Fullmaktsgranskning kl. 13.50–14.00. 

För rösträtt erfordras fullgjord rapportering och inbetalad förbundsavgift senast 2018-12-31.  Fullmakten ska lämnas in i original!

Kallelse-dagordning JJR Årsmöte 2019

Fullmakt JJR årsmöte 2019

Balansrapport JJR 20181231

Resultatrapport JJR 20181231

Budgetförslag 2019 JJR

Verksamhetssplan JJR 2019

Verksamhetsberättelse 2018