Årsstämma 2018 den 25 februari!

Härmed kallar Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden sina medlemmar till årsstämma 2018.

Datum: 25/2 2018 kl: 14.00

Plats: IOGT NTO, Vattentorget 1, Växjö

Här nedan presenteras alla dokument kring årsstämman:

Kallelse JJR Årsstämma 2018

Proposition gällande graderingsföreskrifter

Graderingsföreskrifter

Fullmakt JJR årsstämma 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan JJR 2018

Balansrapport 20170101-20171231

Resultatrapport 20170101-20171231

Budgetförslag 2018