Dan-grader inom Förbundet

6 dan

Nico Christoforidis Värnamo         2012-04-14

Dan Andersson Värnamo              2013-01-19

Martin Ingholt    Nybro                  2013-01-19

5 dan

Niclas Sjöberg Norrahammar        2012-04-14

Olof Dahlstedt  Norrahammar       2012-04-14

Rob Haans        Dalby                  2013-01-19

4 dan

Daniel Norrgård      Jönköping      2012-04-14

Peter Thalin       Värnamo             2012-04-14

Jesper Kedjevåg     Ljungby          2012-10-01

Emil Gustafsson    Nybro              2013-01-19

3 dan

Hamid Zaheri     Värnamo                 2013-01-14

Johan Ingholt Nybro                         2013-01-19

2 dan

Arman Mkrtchyan   Jönköping           2013-01-19

Sonny Sörqvist      Karlstad              2013-01-19

Gustaf Lundgren   Värnamo             2015-12-05

1 dan

Hamid Zaheri        Värnamo           2012-04-14

Darko Josifovski   Värnamo           2012-04-14

Gustav Lundgren  Värnamo           2012-04-14

Jonas Lund     Karlstad                 2012-12-02

Kent Palmqvist    kumla                2013-12-11

Mikael Halling   Kumla                  2013-12-11

Sebastian Agerhäll Kumla             2013-12-11

Tim Nilsson Norrahammar            2015-12-05

Qamil Sherifi Wernamo                2015-12-05

Kommentera