Förbundets Riksgraderingskommitté (RGK) består av 4 ordinarie ledamöter med möjlighet att adjungera ännu tre ledamöter.

Ledamot av RGK skall utses av Förbundsstyrelsen.

Ledamot av RGK skall inneha 4 dan eller högre, graderad inom Förbundet. Som adjungerad ledamot kan även användas gäst från närliggande stilar, med lägst samma grad som är aktuell för gradering vid tillfället.

RGK beslutar om behörighet till dan-gradering efter ansökan från medlemsförening, eller på uppdrag av Förbundsstyrelsen. Vid teknisk gradering skall minst tre ledamöter närvara. Vid annan gardering skall hela RGK delta i beslutet. Vid graderingar skall majoriteten av ledamöterna tillhöra annan förening än den som graderas.

Riksgraderingskommittén fr.o.m. mars 2018

Daniel O. Norrgård, 5 dan Jönköping/Ljungby (ordförande)

Dan Andersson, 6 dan, Wernamo

Nico Christoforidis, 7 dan, Wernamo

Niclas Sjöberg, 6 dan,  Norrahammar

Adjungerad Emil Gustavsson, 5 dan, Nybro

Kostnader för graderingar

Förbundets policy är att verksamheten bygger på ideellt arbete och engagemang. Detta innebär att examinator vid gradering eller ledamot från RGK vid dan-gradering, ställer upp utan arvode.

Dock ankommer det på anordnaren, t.ex. medlemsförening, att stå för faktiska omkostnader som ankommer av examinationen, t.ex. resa, kost och logi för examinator eller ledamot av RGK.

Förbundets målsättning är, att framför allt dan-graderingar skall ske vid gemensamma tillfällen, såsom tävlingar, läger eller andra sammankomster. Eventuellt faktiska kostnader för examination skall så delas lika mellan medlemsföreningarnas utövare som skall graderas.

Kostnader för bälten och diplom sker till självkostnadspris plus förbundets påslag om 10%.

rgk@jujutsuryu.se

Lämna ett svar