Hedergradering får beslutas av Förbundsstyrelse efter förslag från förening eller medlem.

Vid beslut om grad högre än 5 dan skall hedersgraderingen ske först efter beslut av förbundsstämman.

 

Lämna ett svar