Förbundsstyrelsen fastställer i särskild graderingsföreskrift, vilka tekniker och former, som skall gälla vid varje tillfälle för gradering.

Ny graderingsföreskrift får inte börja gälla förrän efter tidigast en ordinarie förbundsstämma.

 

Föreskrift för teknisk gradering

 

Lämna ett svar