Att bli medlemsförening i stilförbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden.
För att bli medlemsförening i Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, lämnar föreningen en skriftlig ansökan.
Använd vår blankett ” Ansökan om medlemskap i Sweden JJR”. Ansökan skall vara undertecknad av styrelsen eller dess företrädare.
Tillsammans med sin ansökan skall även man skickas in kopia på senaste graderingsbevis och utbildningsbevis för föreningens chef/huvud instruktör och klubb instruktörer. Den förening som har en av Förbundet godkänd klubbinstruktör eller högre, kan bli medlem i Förbundet.
Föreningen skall intyga i sin ansökan att de beslutat godta att arbeta efter Förbundets stadgar.

Ansökan skall skickas till: Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, Att: Nico Christoforidis, Rydgatan 31 33150 Värnamo eller via e-mail till nico.christoforidis@jujutsuryu.se
Föreningen skall erlägga medlemsavgiften, som för närvarande uppgår till 1 500 SEK per år.

Avgiften är per förening, oavsett medlemsantal. Bankgiro: 113-9203.

Godkänd förening förbinder sig att på deras hemsida skriva att man tillhör stilförbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, samt lägga upp förbundets logga. Inom första medlemsåret ska även föreningen beställa förbundets flagga eller roll-up och ha synlig i dojon.
För att främja Förbundets synlighet och föreningens tillhörighet bör föreningsmedlemmar inskaffa Ju-Jutsu Ryu´s brodyrmärke, t-shirt, nyckel band, keps eller Ju-Jutsu Ryu´s gi.

Vid godkänt medlemskap får föreningen tillgång till Ju-Jutsu Ryu´s graderingsdiplom för knatte, mon och kyu grader, samt logotype.

För mer info om medlemskap, kontakta Stilchef Nico Christoforidis.
Mail: nico.christoforidis@jujutsuryu.se mobil: 0704-317306

Lämna ett svar