Instruktörer JJR

Här följer en lista av utbildade och godkända instruktörer inom  Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden.

Riksinstruktörer:                                                            Senaste Utbildnings datum:
Nico Christoforidis, Wernamo JJK
Dan Andersson, Wernamo JJK
Martin Ingholt, NKC
Niclas Sjöberg, NJS                                                                  2017-12-03
Daniel Norrgård Darelli, Gothia Sport                                 2017-12-03
Jesper Kedjevåg, Ljungby JJK

Elitinstruktörer:
Vakant

Förbundsinstruktörer:
Emil Gustafsson, NKC
Darko Josifovski, Wernamo JJK
Gustav Lundgren, Wernamo JJK
Johan Ingholt, NKC
Cicci Nyström, NKC
Janet Smedberg, NKC
André Angantyr, Musubi Dojo
Esteban Mayobre, Musubi Dojo

Klubbinstruktörer:                                                               Senaste Utbildnings datum:
Dennis Norrgård, Gothia Sport                                                    2017-12-03
Pontus Norrgård, Gothia Sport
Joakim Westroth, Ljungby JJK                                                    2017-12-03
Isaac Andersson, Ljungby JJK
Per Svensson, Wernamo JJK
Richard Andersson, NKC
Kimmy Sellberg, Musubi Dojo
Fredric Sandberg NJS                                                                    2017-12-03
Tim Nilsson NJS                                                                              2017-12-03
Christian Vinblad NJS                                                                    2017-12-03
Lina Fredriksson NJS                                                                     2017-12-03
Linda Krantz NJS                                                                            2017-12-03
Emma Malmqvist NJS                                                                   2017-12-03
Staffan Hompe Vellinge                                                                 2017-12-03
Mikael Stridsberg Vellinge                                                            2017-12-03

 

Förklaring till de olika instruktörsnivåerna:

Klubbinstruktör;
– En person som gått en instruktörsutbildning hos oss steg 1 eller motsvarande steg 1 Tränarutbildning hos SB&K.
– Klubbinstruktör utbildas av Utbildare (Riksinstruktör) på egen ansökan eller av egen klubb. Person med lägst grundkurs som instruktör från t.ex. SB&K kan ansöka om att få kursen validerad av Utbildare.
– Lägst 16 år
– Får efter genomgången kurs instruera elever på egna klubben. Annan klubbs huvudinstruktör får godkänna att utomstående klubbinstruktör får användas hos sig för viss tid.
– Får gradera annan elev upptill 2 grader under sig själv (examinator måste vara lägst 18 år).

Förbundsinstruktör;
– En person som gått vårt andra steg, innehar mästargrad lägst 1 dan (undantag kan ges till lägre bälte om godkänt av RGK) och är erkänd att kunna undervisa vårt system samt har behörighet att gradera upp till brunt bälte. Får verka i egen klubb och hos andra klubbar inom förbundet.
– Skall ha utbildning i Barnledarutbildning eller som Barninstruktör.
– En Förbundsinstruktör utbildas av en utbildare (Riksinstruktör). Egen klubb, flera klubbar eller distrikt kan ansöka om att få utbilda person till Förbundsinstruktör.

Elitinstruktör;
– En Förbundsinstruktör som särskilt av Riksinstruktör utnämnts, att kunna undervisa som i Elitinriktad tävlingsträning inom Fight och/eller Duo och/eller Ne-Waza.
– Skall helst ha någon kompletterad utbildning inom just tävlingsområdet, fys, hälsa eller annat. Kunna tillföra något särskilt just för Elitträning. Från oss, SB&K eller annan organisation.
– Elitinstruktör är en Förbundsinstruktör som utses av RGK till Elitinstruktör.
– Vid särskilda träningsgrupper, t.ex. Specialidrott vid Idrottsskola m.m. skall Elitinstruktör undervisa.
– Lägst 1 dan, och lägst 18 år.

Riksinstruktör;
– Behörig och kunnig att undervisa allt. Innehar mästargrad lägst 4 dan. Skall ha dokumenterad erfarenhet av lång undervisning, stilkunnande m.m. Skall även kunna fungera som utbildare av Instruktörer, och därmed helst ha Utbildarlicens eller motsvarande (hos oss är det bara Daniel Nordgård).
– Utses på förslag av Förbundsstyrelsen utefter ovanstående kriterier, och fastställs av Förbundsmötet.
– RGK utses från gruppen av Riksinstruktörer. Alla Riksinstruktörer kan adjungeras till RGK vid behov. RGK behörig att gradera mästargrader samt besluta om övergångsgradering.

Kommentera