För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av förbundsstämma fastställda avgifter.

Medlemsavgiften är 1500 kr per klubb och ska betalas in till bankgiro 113-9203.