Dan-gradering i Ju-Jutsu Ryu på VM i Wien

Jonas Lund, medlem vid NKC i Nybro, deltog på VM-dagarna i Wien.

På söndagen avhölls även en dan-gradering för Ju-Justu Ryu genom sk. kombinationsgradering, innebärande att Jonas Lund erhöll sitt 1 dan i ju-jutsu ryu, dels genom övergångsbestämmelserna och genom meritgradering. Jonas Lundh har flera tävlingsmeriter de senaste åren, såväl i svenska som utländska tävlingar. Förbundsstyrelsen beslutade 2012-11-15 att låta Lund gradera.

Jonas Lund tilldelas sitt 1 dan av RGK´s representant Niclas Sjöberg, 5 dan.

Förbundsstyrelsen gratulerar Jonas Lund till sitt 1 dan i JJR.