Westfight 31 jujutsu fighting

Välkommen till Westfight Comp ”WC”

Ett ju-jutsuevent för barn, ungdomar och vuxna, och som inriktar sig på att utbilda deltagare i JJIF Fighting.

Alla klasser körs utan kontakt mot huvudet.

Utbildningen kommer även rikta sig till användandet av Smoothcomp Scoreboard.

Målet med utbildningarna är att deltagarna ska kunna förbereda sig inför Tävlingar eller kunna öva på specifika delar.

Utbildnings plattformen Westfight Comp ”WC” har samtycke att genomföras inom Svenska Jujutsufederationen SVJJF medlemsklubbar läs mer på Westfight.se

TIDSSCHEMA

DATUM 2019-11-30

11:30 – In vägning börjar

12:20 – Publiceras tidschemat för matcherna

12.40 – Starten av de första matcherna

Kontrollera ditt Smoothcomp-konto för mer information.

Prisutdelning sker vid lämpligt tillfälle

För er som ska utbilda sig på scoreboarden så kommer vi samlas ca 12:30 alla är välkomna

REGISTRERING

Registrering måste göras innan eventets datum.

Tränare kan ansöka om ett tränarkonto och göra mass registreringar för alla sina kämpar.

Vi har inte aktiverat betal funktionen än men går bra att betala på plats med Swish.

Om ni inte kommer är ni skyldiga att avanmäla er här på eventet.

VÄGA IN

Vågen kommer att finnas i arenan från 11:30.

Barn och ungdomar måste ha föräldrar eller en instruktör närvarande för att validera deras identitet.

MATCH FORM

JJIF Fighting

REGLER FÖR BRACKETS

Alla fighters delas in i grupper av 3st efter ålder,vikt,längd & Erfarenhet.

RÄTTEN ATT DELTA

Alla fighters måste representera en förening som är medlem i Ju Jutsu-federationen. Detta har med er försäkring att göra.

Från Svenska Budo o kampsportsförbundet!

I mitten på december får medlemsföreningarnas kontaktperson länkar för inrapportering av medlemsantalet, detta skickas ut digitalt till er via e-post. Det är därför viktigt att ni redan nu ser över vilken mejladress som står som kontakt i medlemsregistret på hemsidan. Om denna skulle behöva uppdateras kontaktar ni kansliet på info@budo.se.

När ni sedan fyllt i och skickat in rapporterna, skapas det en automatisk faktura som även den skickas ut digitalt till samma mejladress.

För att få rösträtt ska medlemsrapportering samt betalning vara oss tillhanda senast 31 Jan.

FN:s barnkonvetion lag.

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen?

All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen, det står i RF:s stadgar – som alla specialidrottsförbund och föreningar som är medlemmar i RF är skyldiga att följa. För att vara säker på att leva upp till det bör man som förening säkerställa att verksamheten lever upp till.

För merinformation följ länken: https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Barnkonventionenblirlag/