Viktigt meddelande från valberedningen!

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden har sin årsstämma lördagen den 2 februari i Jönköping och nu börjar valberednings arbete inför detta.

Valberedning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden är Patrick van Hengel, Dan Andersson och Lina Fredriksson.

Valberedningen önskar förslag till Styrelsen för verksamhetsåret 2019:

Ledamöter, Suppleanter, Revisor, Revisor suppleant .

OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

 

OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda 21 januari.

Förslag skall sändas till Patrick van Hengel

E-mail: pvhengel42@gmail.com

Mobil: 0708-212597