INSTRUKTÖRSKURS !!

Riksgarderingskommittén (RGK) inbjuder medlemmar inom Jujutsu Ryu Sweden, att gå Instruktörskurs 1 – Grundkurs upp till klubbinstruktör, samt Instruktörskurs 2 – Kurs till Förbundsinstruktör.
Kurserna kommer att hållas 2 – 3 december 2017 i Jönköping.
Plats meddelas senare.

I kurserna ingår teori och praktik. 

Du som har gått SB&K Steg 1 och/eller 2, skall lämna in kopia på sådan, och behöver då endast den stilspecifika delen av kursen.

Kursavgift kommer att tas ut av förbundet med 1 500 kronor.

I detta ingår lunch under utbildningsdagen.

Anmälan sker senast 2017-10-15 till daniel@gothiasports.com .

Dan-gradering i december!

Riksgraderingskommittén (RGK) inbjuder till DAN-graderingstillfälle Lördagen 2 december 2017. Gradering kommer att ske i Jönköping. Plats meddelas senare. 
Om Du skall gradera, vänligen anmäl Din gradering till RGK genom Daniel Norrgård Darelli på e-mail daniel@gothiasports.com senast 2017-10-15.