Inbjudan Dan Gradering i Värnamo 5/12

Sweden ju-jutsu Ryu kommer hålla Dangradering.
Anmälan till Riksgraderingskommiten senast 13 november
med inkommit Danprogram enligt Teknikkompendium 2.1.
Betalning skall vara gjord senast 30 november.
Glöm inte att skriva hur långt bältet skall vara och om du vill ha förnamn eller hela namnet på bältet.
1 Dan gradering startar kl.12.00
2 Dan gradering startar kl.16.00

Inbjudan Dangradering 5 december 2015