Utnämns till Hedersordförande efter att ha avgått som Förbundsordföranden

Förbundets första ordföranden Daniel Norrgård, aviserade redan innan årsskiftet om sin avgång som förbundsordförande.

– Det känns om vi har skapat en stabil struktur och organisation kring det syfte som Förbundet Jujutsu Ryu Sweden är ämnat för, att bevara mångfalden av svensk jujutsu och finnas där för alla, oavsett man tävlar, motionerar eller studerar traditionellt självförsvar, säger avgående ordföranden Daniel Norrgård, och fortsätter – Det är nu dags för nästa steg, att driva och förvalta den plattform som vi byggt, och det finns det medlemmar inom vårt förbund som är bättre anpassade för än jag, säger Daniel leende.

Vid förbundsstämman på söndagen i Karlstad, avgick Norrgård (4 dan) som förbundets första ordförande sedan dess stiftande 2011.

En enig förbundsstämma valde sedan att honorera det arbetet som lagts ner, genom att utnämna Norrgård till förbundets första hedersordförande.

– Jag är givetvis glad över utnämningen och tacksamt emot uppmärksammandet, säger en rörd Daniel Norrgård, men tillägger också – att detta vore inte möjligt utan det arbete som alla fem grundarna tillsammans utfört under dessa åren.

Vid förbundsmötet avtackades ytterligare en av stiftarna, den mångårigt erkände jutsukan Dan Andersson (6 dan) från Värnamo, som i samband med att han lämnar styrelsen, även han erhöll ett uppmärksammade genom att utses till förbundets första hedersledamot.

– Både Dan Andersson och jag, kommer givetvis att följa förbundet och dess utveckling, och vi tror starkt på den nya styrelsen och dess ledamöter som nu finns och arbetar vidare i förbundet, avslutar Daniel Norrgård, innan han kliver på flyget för att åka vidare till nästa uppdrag.

Daniel

Text: Bo Olsson, Smålands BJK

Foto: Arkiv