Valberedningen arbetar inför Förbundsmötet

Inför förbundsmötet, har valberedningen att föreslå en ny styrelse.

Sedan förbundsordföranden Daniel Norrgård aviserat att han efter sina 3 år nu avser att dra sig tillbaka, kommer valberedningen att nu söka en ny förbundsordförande.

Även ledamöterna  Dan Andersson och Emil Gustafsson har meddelat att de lämnar sina platser till förfogande pga andra uppdrag.

Övriga ledamöter, har meddelat att de står till Förbundsmötets förfogande för omval.

.

Som medlem i förening ansluten till Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, kan Du lämna förslag på ny förbundsordförande och nya ledamöter.

Dina förslag behandlas konfidentiellt; valberedningen@jujutsuryu.se

 

// Styrelsens valberedning 2013/2014

Övergångsgradering i JJR – Kumla Kampsportsförening

Efter sedvanlig prövning av RGK, har 2013-12-11, beslutats att erkänna övergångsgradering av svart bälte i JJR.

Kent Palmqvist, Kumla Kampsportsförening, 1 dan JJR (tidigare 1 dan Sport JJ, samt JJ Kai)

Mikael Halling, Kumla Kampsportsförening, 1 dan JJR (tidigare 1 dan Sport JJ)

Sebastian Agerhäll, Kumla Kampsportsförening, 1 dan JJR (tidigare 1 dan Kamp JJ).

 

RGK hälsar de nya svarta bältena i JJR välkomna.