Micke Lundh från JJR Karlstad blir adjungerad som ny Lägerkoordinator

Med den växande skaran medlemmar i våra medlemsföreningar inom Ju-Jutsu Ryu, öklar också behovet av att kunna träffas och utväxla idéer, men inte minst att öka möjligheten till träning mellan klubbarna.

För att hjälpa styrelsen i arbetet med att hitta och koordinera möjligheter till tränings, utbildnings och tävlingsläger, både för egna stilförbundet men även för stil- och förbundsöverskridande aktiviteter, har styrelsen genom delegationsbeslut av styrelsens ordförande, adjungerat JJR Karlstads Micke Lundh, att fungera som förbundets Lägerkoordinator.

Förordnandet gäller från 15 juni till 31 december och skall då utvärderas. Styrelsen kommer senare att fatta beslut om uppdraget och funktionen skall bli permanent, och kommer då att annonseras ut för alla medlemmar att söka.

 

// Daniel Norrgård, förbundsordförande

Tid för valberedningsarbete inför årsstämman 2014

Som traditionsenligt följer, så börjar förbundets valberedning sitt aktiva arbete inför kommande året 2014, vid halvårsskiftet med start 1 juli 2013.

Du som medlem kan vara med och påverka !

Kontakta gärna någon i valberedningen, vilken i år är samma som styrelsen, om Du är intresserad av att föreslå någon – eller varför inte Dig själv.

Det är inte bara uppdragen som ledamot av styrelsen som Ditt intresse kan avse. Kontakta oss gärna om det finns någon annan roll inom Förbundet som Du är intresserad av att få hjälpa till med.

 

// Valberedningen & Styrelsen