Lyckat förbundsmöte 2013

Så har vi då klarat av Förbundsmötet 2013. En trevlig och enkel tillställning med drygt 25 deltagare närvarande, som de flesta efter en lyckad dag på Wernamo Open, galtt inmundigade kvällens pyttipanna innan mötet drog igång, genom en välkomnande genomgång av Förbundsordföranden Daniel Norrgård.

Under Förbundsmötet var det vissa val som förrättades. Bland annat omvaldes Niclas Sjöberg som ledamot, för en tid av 2 år, Nico Christoforidis som ledamot för en tid av 1 år. Till kompletteringval, nyvaldes till ledamot för ett år Emil Gustafsson och till ny suppleant för 1 år Micke Lund.

Förutom de vanliga formella punkternas avhandlande, hade Förbundet även en instruktörsgenomgång och utnämning av nya instruktörer. Vilka det är, kan Du se här på vår hemsida.

Förbundsmötet beslutade att dessutom att utse elitinstruktör Martin Ingholt till den sjätte Riksinstruktören för Förbundet – en position som varit vakant under 2012 – tills förbundsmötet 2015.

Under Förbundsmötet överlämnades övergångsgrader för nya dan-graderade medlemmar i förbundet. Detta var Dan Andersson 6 dan, Martin Ingholt 6 dan, Rob Haans 5 dan, Emil Gustafsson 4 dan, Johan Ingholt 3 dan, Arman Mkrtchan 2 dan, Sonny Sörqvist 2 dan, Rikard Persson 1 dan. Dessutom uppmärksammades kombinerad teknisk/meritgradering för Hamid Zaheri 3 dan och Harri Hijetaharju 1 dan.

Stämman beslutade att styrelsens arbetsdokument för stilens tekniker skall gälla under 2013 för fortsatt bearbetning. Alla instruktörer och klubbar kommer löpande att stödja och följa utvecklingen. Målet är att fastställa en ny version på Förbundsmötet 2014, även om styrelsen under året delegerats att sköta löpande ändringar av mer översättnings- och redaktionall art.

 

// Förbundsstyrelsen