Kallelse till Förbundsmöte 2013-01-19 i Värnamo

I enlighet med tidigare kallelse, får Förbundsstyrelsen passa på att kalla till Förbundsmöte 2013.

Förbundsmötet äger rum på Scandic Hotel i Värnamo lördagen den 19 januari klockan 19.00.

Samtliga medlemsföreningar hälsas härmed välkomna !

(Årsmöteshandlingar sänds via e-mail till varje kontaktperson i respektive förening senast 2013-01-05).

Gradering & Instruktörskurs JJR vid Wernamo Open 19 januari 2013

Boka in Wernamo Open den 19 januari 2013, även om Du inte skall tävla !!

Förbundet Ju-Jutsu Ryu håller nämligen dan-graderingar efter tävlingarna, samt även en fortbildningskurs för instruktörer som skall licensieras inom Förbundet.

Graderingarna som sker är såväl övergångsgraderingar till dan-grader, samt tekniska graderingar till 1 – 3e dan.

Anmälan till gradering och instruktörskurs sker snarast, dock senast 2013-01-14 till ordf@jujutsuryu.se .

// Förbundsstyrelsen

 

Ny medlemsklubb – Välkommen Sandby Judo klubb !

Förbundets 7:e medlemsklubb från och med 28 december 2012, heter Sandby Judoklubb från Södra Sandby.

Klubben med drygt 300 medlemmar, tränar sedan tidigare judo, Qi-Gong, Zumba och Yoga. Nu lägger man alltså till ju-jutsu och tillför därmed föreningen en komplett självförsvarsform och tävlingsverksamhet.

Den av Förbundet utsedda huvudinstruktören för Sandby Judoklubb, är ingen mindre än Rob Haans, 5 dan ju-jutsu. Även känd som Svenska Jujutsu Federationens och därmed Sveriges landslagscoach i Ju-jutsu.

Vi hälsar Sandby Judoklubb  välkommen till Förbundet !

// Förbundsstyrelsen

Dan-gradering i Ju-Jutsu Ryu på VM i Wien

Jonas Lund, medlem vid NKC i Nybro, deltog på VM-dagarna i Wien.

På söndagen avhölls även en dan-gradering för Ju-Justu Ryu genom sk. kombinationsgradering, innebärande att Jonas Lund erhöll sitt 1 dan i ju-jutsu ryu, dels genom övergångsbestämmelserna och genom meritgradering. Jonas Lundh har flera tävlingsmeriter de senaste åren, såväl i svenska som utländska tävlingar. Förbundsstyrelsen beslutade 2012-11-15 att låta Lund gradera.

Jonas Lund tilldelas sitt 1 dan av RGK´s representant Niclas Sjöberg, 5 dan.

Förbundsstyrelsen gratulerar Jonas Lund till sitt 1 dan i JJR.