Ännu en ny medlemsförening i JJR – Välkommen KARLSTAD KAMPSPORTFÖRENING !

Vi kan nu hälsa Förbundets 6:e klubb välkommen, när nu ännu en välkänd förening ansluter sig till Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden !

Det är Karlstad Kampsportförening som den 13 november 2012 ansökte om inträde i Förbundet JJR Sweden.

Förbundsstyrelsen har i beslut 2012-11-17, beslutat att uppta Karlstad Kampsportförening som ny medlemsförening i Förbundet.

 

// Förbundsstyrelsen

Nybro NKC – ny medlemsförening i Förbundet Ju-Jutsu Ryu !

Vi kan nu hälsa Förbundets 5:e klubb välkommen, när nu ännu en Smålandsklubb ansluter sig till Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden !

Det är Nybro Kampsportscenter NKC som i oktober 2012 ansökte om inträde i Förbundet JJR.

Förbundsstyrelsen har i beslut 2012-11-08, beslutat att uppta Nybro Kampsportscenter som ny medlemsförening i Förbundet.

 

// Förbundsstyrelsen