Utnämns till Hedersordförande efter att ha avgått som Förbundsordföranden

Förbundets första ordföranden Daniel Norrgård, aviserade redan innan årsskiftet om sin avgång som förbundsordförande.

– Det känns om vi har skapat en stabil struktur och organisation kring det syfte som Förbundet Jujutsu Ryu Sweden är ämnat för, att bevara mångfalden av svensk jujutsu och finnas där för alla, oavsett man tävlar, motionerar eller studerar traditionellt självförsvar, säger avgående ordföranden Daniel Norrgård, och fortsätter – Det är nu dags för nästa steg, att driva och förvalta den plattform som vi byggt, och det finns det medlemmar inom vårt förbund som är bättre anpassade för än jag, säger Daniel leende.

Vid förbundsstämman på söndagen i Karlstad, avgick Norrgård (4 dan) som förbundets första ordförande sedan dess stiftande 2011.

En enig förbundsstämma valde sedan att honorera det arbetet som lagts ner, genom att utnämna Norrgård till förbundets första hedersordförande.

– Jag är givetvis glad över utnämningen och tacksamt emot uppmärksammandet, säger en rörd Daniel Norrgård, men tillägger också – att detta vore inte möjligt utan det arbete som alla fem grundarna tillsammans utfört under dessa åren.

Vid förbundsmötet avtackades ytterligare en av stiftarna, den mångårigt erkände jutsukan Dan Andersson (6 dan) från Värnamo, som i samband med att han lämnar styrelsen, även han erhöll ett uppmärksammade genom att utses till förbundets första hedersledamot.

– Både Dan Andersson och jag, kommer givetvis att följa förbundet och dess utveckling, och vi tror starkt på den nya styrelsen och dess ledamöter som nu finns och arbetar vidare i förbundet, avslutar Daniel Norrgård, innan han kliver på flyget för att åka vidare till nästa uppdrag.

Daniel

Text: Bo Olsson, Smålands BJK

Foto: Arkiv

Lyckat förbundsmöte 2013

Så har vi då klarat av Förbundsmötet 2013. En trevlig och enkel tillställning med drygt 25 deltagare närvarande, som de flesta efter en lyckad dag på Wernamo Open, galtt inmundigade kvällens pyttipanna innan mötet drog igång, genom en välkomnande genomgång av Förbundsordföranden Daniel Norrgård.

Under Förbundsmötet var det vissa val som förrättades. Bland annat omvaldes Niclas Sjöberg som ledamot, för en tid av 2 år, Nico Christoforidis som ledamot för en tid av 1 år. Till kompletteringval, nyvaldes till ledamot för ett år Emil Gustafsson och till ny suppleant för 1 år Micke Lund.

Förutom de vanliga formella punkternas avhandlande, hade Förbundet även en instruktörsgenomgång och utnämning av nya instruktörer. Vilka det är, kan Du se här på vår hemsida.

Förbundsmötet beslutade att dessutom att utse elitinstruktör Martin Ingholt till den sjätte Riksinstruktören för Förbundet – en position som varit vakant under 2012 – tills förbundsmötet 2015.

Under Förbundsmötet överlämnades övergångsgrader för nya dan-graderade medlemmar i förbundet. Detta var Dan Andersson 6 dan, Martin Ingholt 6 dan, Rob Haans 5 dan, Emil Gustafsson 4 dan, Johan Ingholt 3 dan, Arman Mkrtchan 2 dan, Sonny Sörqvist 2 dan, Rikard Persson 1 dan. Dessutom uppmärksammades kombinerad teknisk/meritgradering för Hamid Zaheri 3 dan och Harri Hijetaharju 1 dan.

Stämman beslutade att styrelsens arbetsdokument för stilens tekniker skall gälla under 2013 för fortsatt bearbetning. Alla instruktörer och klubbar kommer löpande att stödja och följa utvecklingen. Målet är att fastställa en ny version på Förbundsmötet 2014, även om styrelsen under året delegerats att sköta löpande ändringar av mer översättnings- och redaktionall art.

 

// Förbundsstyrelsen

 

 

Kallelse till Förbundsmöte 2013-01-19 i Värnamo

I enlighet med tidigare kallelse, får Förbundsstyrelsen passa på att kalla till Förbundsmöte 2013.

Förbundsmötet äger rum på Scandic Hotel i Värnamo lördagen den 19 januari klockan 19.00.

Samtliga medlemsföreningar hälsas härmed välkomna !

(Årsmöteshandlingar sänds via e-mail till varje kontaktperson i respektive förening senast 2013-01-05).