Webbredaktör sökes!

Förbundet söker en eller två webbredaktörer som kan uppdatera hemsidan med rapporter från läger, utbildningar o tävlingar samt kommande händelser. Intresserad? Kontakta någon i styrelsen för mer information.

Icke sanktionerade tävlingar!

På uppkommen anledning.
Det har gjorts och kommer tävlingar som icke har sanktion från Svenska jujutsufederationen. De som deltager på dessa tävlingar måste då veta att eran försäkring från Riksidrottförbundet (den ni har genom er klubb från SB&K) inte gäller. Ni bör också tänka på att eran egna personförsäkring kan också innehålla klausul mot extremsporter (vilket vi går under). Så medlemmar innan ni deltager på en osanktionerad tävling. Kolla upp så att ni är försäkrade om något händer.
//Ordförande

Nya instruktörer i förbundet!

Det är roligt att vara Riksinstruktör i förbundet. Har haft en bra förmiddag då jag haft utbildning av nya Förbundsinstruktörer i förbundet Sweden Ju-Jutsu Ryu.

Förbundsinstruktör i Sweden Ju-Jutsu Ryu kan man bli om man innehar lägst 1 dan (första svarta bältet), och har genomgått godkänt förbundets Klubbinstruktörskurs och Barninstruktörskurs.

Grattis Fredric Sandberg 2 dan JJR, och Tim Nilsson 1 dan JJR, båda NJS Norrahammar.
Båda nu nya behöriga förbundsinstruktörer.

Med Fredrics behörighet nu, förordnandes Fredric idag också till Elitinstruktör, i anledning av hans uppdrag som ansvarig för förbundets tävlingsgrupp Sweden Ju-Jutsu Ryu Fight Team.

Grattis också till kollega Niclas Sjöberg 6 dan JJR som med dagen förlängde sin behörighet som Riksinstruktör i förbundet.

Tack för en fin förmiddag !

// Daniel Norrgård Darelli , Riksinstruktör 5 dan
Ordf Riksgraderingskommitten (RGK)

Viktigt meddelande från valberedningen!

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden har sin årsstämma lördagen den 2 februari i Jönköping och nu börjar valberednings arbete inför detta.

Valberedning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden är Patrick van Hengel, Dan Andersson och Lina Fredriksson.

Valberedningen önskar förslag till Styrelsen för verksamhetsåret 2019:

Ledamöter, Suppleanter, Revisor, Revisor suppleant .

OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

 

OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda 21 januari.

Förslag skall sändas till Patrick van Hengel

E-mail: pvhengel42@gmail.com

Mobil: 0708-212597